JCI Curepipe 2017 Board

2016 JCI Curepipe Local Secretary [[Veerendra Kooshna]]

2017 [[JCI Curepipe President]]
Email: veerendra.kooshna@jcicurepipe.org
Tel: +230 5 7120357

[[Krish-Nee Poorun]]

2017 [[JCI Curepipe Secretary]]
Email: krishneepoorun@jcicurepipe.org
Tel: +

2016 JCI Curepipe Local Vice President

 

[[Tejal Cheekhooree]]

2017 [[JCI Curepipe Treasurer]]
Email: satiam.gokool@jcicurepipe.org
Tel: +230  59387520

  [[Lokhesh Ujhoodha]]

2017 [[JCI Curepipe Vice President]]
Email: lokhesh.ujhoodha@jcicurepipe.org
Tel: +230

[[Narotum Dass Rohee ( Yudish)]]

2017 [[JCI Curepipe Vice President]]
Email: yudhish.rohee@jcicurepipe.org
Tel:

 viloshna (2) [[Viloshna Sonoo]]

2017 [[JCI Curepipe Immediate Past President]]
Email: viloshna.sonoo@jcicurepipe.org
Tel: +230 5 7066531